atraktart.sk
Združenie pre aktuálne umenie a kultúru

NEW MEDIA NATION (2002-03)

Medzinárodný projekt New Media Nation získal v rokoch 2002 až 2003 podporu Európskej únie v rámci programu Kultúra 2000. Cieľom projektu, ktorého hlavným organizátorom bola galéria a klub Buryzone a jedným zo spoluorganizátorov aj združenie Atrakt Art, bolo predstaviť domácemu publiku zahraničných tvorcov kultúry nových médií, priniesť nové pohľady, názory a kontakty z tejto oblasti. Dôležitou súčasťou boli študijné workshopy, ktoré využívajú (inter)aktívny charakter nových médií. Projekt New Media Nation nebol zameraný len na odbornú verejnosť, ale jeho cieľom je originálnym prístupom k umeniu osloviť mladú generáciu ľudí.

Aktivity v rámci NMN:

1. Multiplace
Pilotná akcia Multiplace, z ktorej sa neskôr vyvinul každoročný festival kultúry nových médií, sa konala v apríli 2002 a zahŕňala výstavu s virtuálnou realitou a interaktívnymi inštaláciami, kocerty elektronickej hudby, VJing, robotickú show, prezentáciu zahraničného festivalu nových médií, projekciu severského digitálneho filmu… Viac info na www.multiplace.sk

2. Súťaž NMN
Súťaž NMN o najlepšie teoretické práce týkajúce sa problematiky nových médií a technológií v kultúre a spoločnosti je určená pre slovenských a zahraničných študentov nielen umenovedných odborov a odborov nových médií, ale aj ostatných študijných oblastí ako sociológia, psychológia, architektúra, film. Predpokladom víťaznej práce je odborný text v rozsahu 10 strán (obrazová príloha vítaná) v anglickom jazyku, ktorý bude posudzovať odborná medzinárodná porota. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19.-22.februára 2003 na medzinárodnej konferencii venovanej problematike nových médií. Výsledkom celej aktivity bol zborník víťazných textov.

3. Workshop webdesignu Sun in the Net
V dňoch 4.-6.septembra 2003 prebiehal workshop zameraný na populárne odvetvie nových médií – webdesign. Je určený pre tvorcov webdesignu, pedagógov a študentov vysokých škôl s výtvarným zameraním na Slovensku. Cieľom workshopu je prostredníctvom zahraničného odborníka poskytnúť najnovšie informácie o súčasnom smerovaní webdesignu a taktiež podporiť aktivitu VŠVU pre založenie katedry nových médií.

4. Cyklus akcií Digitaluniversity, entertheelevator!, e-talks
Predstavuje aktivity súvisiace s praxou, teóriou a intermedialitou. Ide o prezentáciu svetových a domácich tvorcov, umeleckých skupín, netaktivistov, digitálnych umelcov, fotografov, filmárov, vedcov, odborníkov. Súčasťou každého pokračovania cyklu je prezentácia umelca alebo umeleckej skupiny formou interaktívnej prehliadky, prednáška zaoberajúca sa danou problematikou a workshop. Cyklus sa konal počas 6 mesiacov od septembra 2002 do februára 2003.

5. Konferencia: Festival festivalov (19.-22.2.2003)
Zúčastnili sa jej svetví odborníci, tvorcovia v oblasti nových médií a organizátori festovalov a prehliadok nových médií. Účelom konferencie je vznik neformálnej diskusie o danej problematike, odovzdanie cien NMN súťaže a poskytnutie kontaktov v svetovom dianí v oblastiach nových médií. Konferencia sa bude konať vo februári.

Hlavným organizátorom projektu New Media Nation bola galéria a klub BURYZONE, ktorá na príprave a realizácii spolupracovala so združením Atrakt Art, Bratislava, Synagógou – Centrom súčasného umenia, Galériou Jána Koniarka v Trnave, CEICA – Central European Institute for Contemporary Arts, Brno a Aproaching Art Association, Pécs (MR).

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Kultúra 2000, Pro Helvetia, Sony a AP Media. Na realizácii sa podieľalo aj České centrum, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení a Galéria Priestor v Bratislave, Galéria Subterra v Nitre a ďalšie organizácie.

http://web.archive.org/web/20071218084441/www.nmn.sk/